Co thắt thực quản

Co thắt thực quản

Điều trị co thắt thực quản

Điều trị co thắt thực quản

17:23 PM - 05/08/2015

Điều trị có thể không cần thiết đối với co thắt thực quản thường xuyên.

Phòng ngừa co thắt thực quản

Phòng ngừa co thắt thực quản

17:18 PM - 05/08/2015

Để giúp đối phó với co thắt thực quản thường xuyên, cố gắng:

Triệu chứng, biểu hiện của co thắt thực quản

Triệu chứng, biểu hiện của co thắt thực quản

17:12 PM - 05/08/2015

Các dấu hiệu và triệu chứng co thắt thực quản bao gồm:

Tổng quan về co thắt thực quản

Tổng quan về co thắt thực quản

17:07 PM - 05/08/2015

Co thắt thực quản là các cơn co thắt cơ có ảnh hưởng đến thực quản. Thực quản là một ống rỗng dài chạy từ cổ họng đến dạ dày.

Loading...
Tam su buon
Đóng
Loading...