Loạn trương lực cơ

Loạn trương lực cơ

Nguyên nhân loạn trương lực cơ

Nguyên nhân loạn trương lực cơ

20:10 PM - 03/08/2015

Nguyên nhân loạn trương lực cơ: môi trường xung quanh, tâm lý, bệnh di truyền...

Điều trị loạn trương lực cơ

Điều trị loạn trương lực cơ

20:05 PM - 03/08/2015

Điều trị loạn trương lực cơ: thuốc uống và độc tố Botulinum.

Tư vấn Online

Loading...
Tam su buon
Đóng
Loading...