Liệt mặt ngoại biên

Liệt mặt ngoại biên

Chẩn đoán liệt mặt ngoại biên

Chẩn đoán liệt mặt ngoại biên

13:44 PM - 03/08/2015

Chẩn đoán sơ bộ có thể được đưa ra dựa vào quan sát mặt và yêu cầu bệnh nhân thử cử động cơ mặt.

Nguyên nhân gây liệt mặt ngoại biên

Nguyên nhân gây liệt mặt ngoại biên

13:38 PM - 03/08/2015

Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây liệt mặt ngoại biên.

Điều trị liệt mặt ngoại biên

Điều trị liệt mặt ngoại biên

13:33 PM - 03/08/2015

Một số cách điều trị liệt mặt ngoại biên.

Phòng ngừa liệt mặt ngoại biên

Phòng ngừa liệt mặt ngoại biên

13:28 PM - 03/08/2015

Cần lưu ý giữ ấm cho cơ thể khi giao mùa. Khi đi tàu xe hay tắm, nên đóng cửa để tránh gió lùa.

Triệu chứng liệt mặt ngoại biên

Triệu chứng liệt mặt ngoại biên

13:13 PM - 03/08/2015

Người bệnh có thể tự phát hiện qua hoạt động vệ sinh buổi sáng.

Loading...
Tam su buon
Đóng
Loading...